KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ

     ,,TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA” to hasło XII edycji konkursu wiedzy przyrodniczo-ekologicznej zorganizowanego
i przeprowadzonego przez zespół nauczycieli Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody pod patronatem Starostwa Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Konkurs odbył się w naszym Ośrodku 11 maja 2017r. Uczestnictwo w nim podjęła młodzież szkół gimnazjalnych, zasadniczych i przysposabiających do pracy. Łącznie uczestniczyło w nim 18 uczniów z: Zespołu Szkół im. Unicef w Rzeszowie oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Mielca i Ropczyc. Konkurs obejmował test pisemny z zakresu treści programowych
z przyrody, biologii, chemii, geografii, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska.


     Uczestnicząca młodzież z wielkim zaangażowaniem podjęła wyzwanie konkursowe. Ocenione przez jury prace odznaczały się wysoką znajomością zagadnień przyrodniczych i ekologicznych. Cieszy nas fakt, że rośnie pokolenie wrażliwe na piękno otaczającej nas przyrody
i odczuwające potrzebę jej ochrony. Konkurs rozstrzygnięto a zwycięzców nagrodzono.


     W imieniu organizatorów konkursu za ufundowanie nagród dziękujemy: Starostwu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Panu Andrzejowi Kochmańskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Tuszyma. Serdecznie dziękujemy Panu Hubertowi Jemioło
z Nadleśnictwa Tuszyma
za zaangażowanie w przebieg konkursu i pracę w jego komisji.


Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom. Do zobaczenia w przyszłym roku.
Nauczyciele
SK LOP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
91
92
01/11 
start stop bwd fwd