DYREKCJA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNEGO-WYCHOWAWCZEGO W ROPCZYCACH

 

 

Pani Dyrektor SOSW: mgr Marzena Jakubek                 dyrektorka

 

 

 

Pan Wicedyrektor SOSW: mgr Piotr Wojnarowski