KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31 grudnia 2016 r. - zimowa przerwa świąteczna

16-29 stycznia 2017 r. - ferie zimowe

13-18 kwietnia 2017 r. - wiosenna przerwa świąteczna

 

Terminy sprawdzianów i egzaminów ustalonych przez CKE

1. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

19, 20, 21 kwietnia 2017 r.

2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

12 stycznia 2017 r. - etap pisemny sesja styczniowa

20 czerwca 2017 r. - etap pisemny

22 czerwca - 8 lipca 201 7 r. - etap praktyczny

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w r. szk. 2016/2017

14 października 2016 r.

31 października 2016 r. 

6 grudnia 2016 r.

22 grudnia 2016 r.

2 maja 2017 r.

1 czerwca 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

20 czerwca 2017 r.

 

w tym dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

31 października 2017 r.

22 grudnia 2016 r.

2 maja 2017 r.

16 czerwca 2017 r.

20 czerwca 2017 r.