KONSULTACJE – psychiatra dziecięcy.

W ramach działalności wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno
– opiekuńczego zapraszamy dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole oraz dzieci, u których istnieje zagrożenie niepełnosprawnością na darmowe konsultacje psychiatryczne.

KONSULTACJI UDZIELA:

LEK. MED. SPEC. PEDIATRA, PSYCHIATRA DZIECIĘCY PANI MARZENA PELC DYMON

Zapisy pod numerem telefonu 17 221 83 82
lub bezpośrednio w sekretariacie SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY Ropczyce ul. Wyszyńskiego 14