ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE

W ramach działalności wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego zapraszamy dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole oraz dzieci, u których istnieje zagrożenie niepełnosprawnością na darmowe konsultacje i/lub wsparcie terapeutyczne:

Psychiatryczne (psychiatra dziecięcy), neurologopedyczne, logopedyczne, pedagogiczne.

Zapisy pod numerem telefonu 17 221 83 82
lub bezpośrednio w sekretariacie Szkoły – Ropczyce ul. Wyszyńskiego 14