,,ŚRODOWISKO TO NIE ŚMIETNISKO”


   17 maja 2018r. to dzień, w którym w naszym Ośrodku odbyła się kolejna już edycja KONKURSU WIEDZY PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNEJ przebiegającego pod hasłem ,,ŚRODOWISKO TO NIE ŚMIETNISKO”. Celem tego przedsięwzięcia m. in. było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, kształtowanie świadomości ekologicznej.

   W tym roku uczestnikami konkursowych zmagań byli uczniowie: Zespołu Szkół im. UNICEF z Rzeszowa, Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych z Mielca, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Ropczyc. Piętnaścioro uczestników z klas I-III, IV-VI, VII szkoły podstawowej z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej, z klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, Szkoły Przysposabiającej do Pracy rozpoczęło dwuetapową walkę o zwycięstwo. Uczniowie najpierw indywidualnie rozwiązywali test pisemny obejmujący wiedzę z zakresu przyrody, ekologii, ochrony i kształtowania środowiska dostosowany do ich indywidualnych możliwości. W dalszej części praktycznej przebiegającej pod hasłem ,,Drugie Życie Śmieci” drużyna stanowiąca reprezentację danej placówki wykonywałaz surowców wtórnych przedmioty użytkowe lub dekoracyjne według własnego pomysłu.
Rywalizacja była ogromna. Oceniająca prace uczniów komisja była zaskoczona poziomem wiedzy uczestników, a także pomysłowością wykonywanych w drugiej części konkursu prac.

   Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom i już dziś mówimy do zobaczenia za rok.

   W imieniu organizatorów konkursu składamy serdeczne podziękowania:

Starostwu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za objęcie patronatem konkursu oraz ufundowanie nagród rzeczowych
Panu Andrzejowi Kochmańskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Tuszyma za ufundowanie nagród
Panu Arturowi Święchowi z Nadleśnictwa Tuszyma za zaangażowanie w przebieg konkursu i pracę w komisji.


Organizatorzy:
Nauczyciele SK LOP0
1
2
3
4
5
6
7
8
91
92
93
94
95
96
97
98
01/17 
start stop bwd fwd