Narodowe Czytanie „WESELA”


7 września 2017 roku w SOSW Ropczyce odbyło się czytanie dramatu „Wesele" w ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W czasie spotkania przybliżono uczniom postać Stanisława Wyspiańskiego oraz odczytano fragmenty utworu. Czytający doskonale wcielili się w postacie dramatu, o czym świadczyły gromkie brawa przybyłej społeczności szkolnej. Głównym celem spotkania była popularyzacja czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z dziełami literatury polskiej.


1
2
3
4
5
6
1/6 
start stop bwd fwd