Zespół taneczny „Twister” po raz kolejny uczestniczył w X Podkarpackim Przeglądzie Zespołów Tanecznych Szkolnictwa Specjalnego, który odbył się w Ustrzykach Dolnych. W przeglądzie wzięło udział 10 zespołów z terenu Podkarpacia. Głównym celem tego wydarzenia była prezentacja przez uczniów szkół specjalnych różnych form tańca. Zespół naszej szkoły zaprezentował dwa układy taneczne. Podczas występu na scenie widownia wielokrotnie nagradzała ich oklaskami. Prezentowany przez pozostałe zespoły repertuar był bardzo różnorodny i ciekawy. Wspaniała organizacja tego wydarzenia pozwoliła na wzajemna integrację pomiędzy uczestnikami zespołów. Wszyscy artyści otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki. Dyrektor Ośrodka w Ustrzykach Dolnych zaprosił wszystkich uczestników na kolejny Przegląd Zespołów Tanecznych w następnym roku, w związku z czym już myślimy o nowych układach tanecznych, które moglibyśmy zaprezentować w Ustrzykach.
                                                                                                                                                                                               Beata Błąd

ustrz1
ustrz10
ustrz11
ustrz12
ustrz3
ustrz4
ustrz5
ustrz6
ustrz7
ustrz8
ustrz9
ustz2
01/12 
start stop bwd fwd